Bermudský trojúhelník

17. července 2010 v 10:47 |  Záhady světa

Bermudský trojúhelníkBermudský trojúhelník je pomyslná oblast umístěná 
jihovýchodně od Atlantického pobřeží Spojených států, která je významná pro
vysoké působení nevysvětlitelných ztrát lodí a letadel. Vrcholy trojúhelníku
jsou pravděpodobně: Bermudy, Miami a ostrov Fla.

V současné době nevíme o žádných mapách, kde jsou zachyceny přesné hranice 
Bermudského trojúhelníka. V minulosti značné, avšak marné hledání potopených
lodí, zmizelé letecké eskadry z pevnosti Landerdale, či potopené námořní lodě
Sulphur Queen ve Floridské úžině, nám propůjčila myšlenku o tom, že kolem
Bermudského trojúhelníka se točí víra v nadpřirozené vlastnosti takového místa.
Nespočetné teorie se po staletí pokouší vysvětlit mnoho takových zmizení, které
nám byla a jsou nabízena po celou historii této oblasti. Většina z nich nám
prozrazuje, že hlavním důvodem zmizení plavidel v této části oceánu je okolní
prostředí a lidská chyba. Bermudský Trojúhelník je jedno ze dvou míst na naší
Zemi, kde střelka magnetického kompasu se natočí k pravému zeměpisnému severu.
Normálně a kdekoliv jinde na Zemi se střelka kompasu otočí k magnetickému
severu. Odchylka mezi oběma je známa jako kompasová variace. Obyčejný člověk
něco takového vůbec nepocítí, ale pro mořeplavce je tato oblast přímo děsivé
nebezpečí, týkající se jejich navigace. Hodnota takového kolísání je něco kolem
20 stupňů, což se někomu může zdát hodně. Jestliže taková variace postihne
námořníky, kteří proplouvají touto oblastí, může dojít k velkému odchýlení od
jejich plánované trasy, a tak se snadno mohou ocitnout v nebezpečí. Dalším
vysvětlujícím faktorem je charakter Golfského proudu v této oblasti. Je zde
extrémně rychlý a bouřlivý, a tak může rychle a snadno vymazat jakýkoliv důkaz
nějaké katastrofy. Nepředvídatelné karibsko-atlantické počasí zde také hraje
svou roli. Náhlé místní bouře často znamenají nevyhnutelné katastrofy pro piloty
letadel a námořníky. Přes velkou hloubku v těhto místech, časté výskyty silných
proudů až po množství útesů je teorie o obyčejném ztroskotání velmi příznivá.
Podle mého názoru se nejedná o žádná náhlá mizení v čase, jak jsem měl možnost
někde slyšet. Takže na úplný závěr chci jen řící, že více než pravděpodobně
můžeme tentokrát tuhle další záhadu prohlásit za věrohodně vysvětlenou. Přes
velkou hloubku v těhto místech, časté výskyty silných proudů až po množství
útesů je teorie o obyčejném ztroskotání velmi příznivá. Podle mého názoru se
nejedná o žádná náhlá mizení v čase, jak jsem měl možnost někde slyšet. Takže na
úplný závěr chci jen řící, že více než pravděpodobně můžeme tentokrát tuhle
další záhadu prohlásit za věrohodně vysvětlenou. Nekteří ale tvrdí něco jiného :
Záhada Bermudského trojúhelníku vyřešena není. Jsou známy případy katastrof
bitevních lodí, jejichž vraky se nikdy nenašly. A já nevěřím tomu, že by je
odnesl Golfský proud. A i kdyby, dřív nebo později by je našel někdo jiný někde
jinde, to se ale nestalo. Dále známe případ, kdy si dva mladí lidé vyletěli ve
svém letadle Cessna. Po nějakém čase však stratili orientaci a asi dvě hodiny
kroužili nad ostrovem, který oba popsali jako pustý. Jejich letadlo ani jeho
vrak se nikdy nenašlo, přestože ho hledala nejvýkonnější a nejúspěšnější
záchranná jednotka na světě celý týden. Nikdy nebyla vyřešena záhada, proč
pilotka neviděla mohutný hotel, táhnoucí se přes celý ostrov, jenž byl
samozřejmě velice dobře osvětlen. Bylo dokázáno, že to byl právě tento ostrov,
nad kterým kroužili. Popsali to totiž návštěvníci hotelu, kterým byl
dvouhodinový zvuk kroužícího letadla velice nepříjemný.Strany trojúhelníka a rozloha


Velikosti stran trojúhelníku:

Bermudy (Hamilton) - San Juan 1540 km

San Juan (Portoriko) - Miami 1660 km

Miami - Bermudy (Hamilton) 1664 kmTrojúhelník je tedy téměř rovnostranný a jeho rozloha činí přibližně 1 134 105,5 km2.

Historie


O nepříjemných zkušenostech s počasím a plavbou v této oblasti se zmiňuje již Kryštof Kolumbus ve své lodním deníku. Ale až v druhé polovině 20. století, kdy technické možnosti sledování letadel i plavidel byly na značně vysoké úrovni, bylo registrováno několik obtížně vysvětlitelných událostí, které vyvolaly zvýšený zájem o tuto část Atlantiku.

Let číslo 19 (Flight 19)


Jako typický případ působení Bermudského trojúhelníku je prakticky ve všech dokumentech uváděno nevysvětlené zmizení 5 amerických bombardérů TMB Avenger z 5. prosince roku 1945. Letka odstartovala na běžný cvičný let z vojenské základny ve Fort Lauderdale na Floridě s úkolem proletět zadanou trasu s nácvikem bombardování a návrat na základnu.

Po svržení cvičných bomb došlo zřejmě k poměrně obtížně vysvětlitelným obtížím s orientací. Velitel letky, zkušený instruktor Charles Tailor, hlásil rádiem základně podivné chování obou palubních kompasů, problémy s hodinami (podle tohoto zdroje však letadla hodiny dokonce ani neměla) ([1]) a výrazně zhoršenou viditelnost. Podle příkazů velitele letěla letadla dál společně do doby, kdy začalo docházet palivo, a poté vydal Tailor příkaz přistát na mořské hladině.

Od té doby byl kontakt se základnou přerušen a ihned byla započata pátrací akce leteckých i námořních sil na záchranu posádek letky. Tato akce však nepřinesla nejmenší stopy po zmizelých letadlech, naopak došlo ke ztrátě dalšího velkého letadla s třináctičlennou posádkou PMB Mariner, jehož vrak také nebyl nikdy nalezen.

Vyšetřovací komise dospěla k závěru, že příčinou ztráty bylo špatné počasí (tzn. mlha) a to, že velitel letky neuposlechl pokyny (případně jim špatně porozuměl) a letěl špatným směrem. Tak se dostal přímo nad Atlantik a letadla po vyčerpání veškerého paliva postupně havarovala v moři.

Soubor:TBF (Avengers) flying in formation.jpg

Zmizení lodi Cyclops


Americká nákladní loď Cyclops beze stopy zmizela 4. března roku 1918 s nákladem manganové rudy a 309 členy posádky při cestě z Barbagosu do Norfolku ve Virgínii. Loď byla vybavena vysílačkou, avšak nebyl zaznamenán žádný pokus o radiové spojení nebo volání o pomoc. Často se uvádí, že počasí bylo v době zmizení příznivé a vítr mírný, to však pravděpodobně (stejně jako u řady jiných podobných případů) neodpovídá pravdě.

Jako možné vysvětlení byl nejprve uváděn útok nepřátelské německé ponorky, ale po skončení první světové války se ukázalo, že v oblasti katastrofy nebyla žádná ponorka přítomna, stejně jako se zde nevyskytovaly žádné německé námořní miny. Jedna z teorií také říká, že loď unesl k nepříteli její kapitán (původem Němec) nebo došlo k vzpouře posádky právě díky kapitánově podivínské povaze a špatné komunikaci s posádkou.

Nedaleko Norfolku byl údajně nalezen vrak lodi, o němž se téměř s jistotou předpokládá, že odpovídá lodi Cyclops. Propagátoři trojúhelníku však vytrvale tvrdí, že jde o jiný vrak.

Zmizení lodi Marine Sulphur Queen


Nákladní loď Marine Sulphur Queen o délce 142 metrů s nákladem 15 000 tun roztavené síry zmizela beze stopy začátkem února roku 1963 při cestě z Beaumontu v Texasu do Norfolku ve Virginii. Na palubě lodi byla v době zmizení posádka 39 mužů. Nebyl zaznamenán žádná pokus o radiové volání o pomoc.

Pátrání pobřežní hlídky skončilo bezvýsledně, nebyly objeveny ani zbytky po lodi nebo někdo z členů posádky. Jako předpokládaná příčina zmizení je uváděn např. výbuch nákladu síry, únos Kubánci, otrava posádky plyny z roztavené síry nebo rozlomení trupu lodi. Za nejpravděpodobnější vysvětlení

Zmizení posádky plachetnice Mary Celeste


Dvojstěžník Mary Celeste vyplul z New Yorku 5. listopadu roku 1872 s cílem evropský přístav Janov. Na palubě bylo celkem 10 lidí včetně kapitánovy manželky a malé dcery.

Přibližně o měsíc později, 4. prosince, byla Mary Celeste nalezena britským plavidlem Dei Gratia mezi Azorským souostrovím a Portugalskem zcela bez posádky, avšak plně schopná plavby. Na palubě bylo dostatek potravin i pitné vody a alkoholu, zůstaly zde i šperky a cennosti kapitána a členů posádky. Chyběl však sextant a záchranné čluny a vše svědčilo o tom, že posádka opustila loď ve velkém spěchu. Zápisy v nalezeném lodním deníku končily datem 24. listopadu a údaj o tehdejší poloze lodi dokládal, že se v té době nalézala v bermudském trojúhelníku. Od té doby opuštěné plavidlo urazilo přibližně 800 km do místa, kde bylo nalezeno.

Spekulace o příčinách náhlého opuštění lodi posádkou obvykle vycházejí z možnosti pirátského únosu (na palubě však byly nalezeny cennosti) nebo otravy posádky například námelem z mouky na pečení chleba, které by mohlo způsobit nepříčetné chování všech na palubě. Další často citovanou možností je i vzpoura posádky a její únik na člunech, za možné je někdy pokládána i vina kapitána (resp. posádky) lodě Dei Gratia), protože kapitán se podle některých zdrojů později choval podezřele.

Další hlášení neobvyklých jevů


V novinách i televizním vysílání byla uveřejněna řada pozorování svědků, kteří hlásili výskyt neobvyklých jevů v prostoru bermudského trojúhelníku. Šlo obvykle o posádky letadel nebo lodí, která tímto územím cestovala a pozorované jevy zahrnovaly například:


 • poruchy chování kompasu, kdy střelka vykonávala chaotické pohyby nebo se otáčela kolem své osy


 • neobvyklé atmosférické jevy jako náhlá ztráta viditelnosti, nemožnost určit polohu obzoru


 • časový posun, kdy nejmenované letadlo dorazila k cíli údajně nevysvětlitelně brzy nebo naopak později, než by odpovídalo rychlosti pohybu a vzdálenosti cíle, případně ztráta letadla z obrazovky radaru a jeho opětné objevení po uplynutí nevysvětlitelně dlouhé doby. Tento údajný případ vychází z tvrzení předního propagátora údajných záhadných jevů v Bermudském trojúhelníku Charlese Berlitze. Ten však později však nebyl schopen uvést k tomuto údajnému případu žádné bližší údaje ani doklady a v záznamech žádného z letišť žádný podobný případ nebyl nalezen.


 • pozorování tajemných světel na obloze nebo pod mořskou hladinou

Pokusy o vysvětlení


Ve skutečnosti o žádnou záhadu nejde


Určitá skupina odborníků, zabývajících se fenoménem bermudského trojúhelníku tvrdí, že ve skutečnosti o žádnou záhadu nejde. Podle tohoto tvrzení se všechny uváděné jevy dají vysvětlit přirozeným způsobem a vyplývají například z následujících skutečností:

 1. Oblast bermudského trojúhelníku je dopravně mimořádně frekventovaná, vede zde velké množství lodních dopravních tras, přelétá přes ni spousta dopravních i soukromých letadel a je proto zákonité, že zde dochází i celkově většímu výskytu havárií a ztroskotání.
 2. Uvedená oblast se vyznačuje vysokým výskytem hurikánů a tornád a současně se na styku Golfského proudu s oceánskou vodou vyskytuje řada anomálních jevů spojená s kontaktem vodních mas o výrazně odlišné teplotě a salinitě - mlhy, vzdušné turbulence apod.
 3. Hloubka moře ve velké části této oblasti dosahuje více než 6 000 metrů a je proto velmi obtížné nalézt vrak ztroskotané lodi nebo zbytky zmizelého letadla. Jde zde především o Sargasové moře (známé jako místo tření úhořů), které se vyznačuje stojatou vodou s velkými plochami pokrytými mořskými řasami a chaluhami, jež ztěžují plavbu především malým lodím.
 4. V další části této oblasti je podmořský terén naopak velmi členitý, vedle ostrovů se vyskytují hluboké mořské příkopy a podmořské vápencové útvary. Především podmořské jeskyně a dlouhé tunely se v době přílivu a odlivu stávají příčinami vzniku velkých vírů a vln, které mohou potopit nebo poškodit malé plavidlo.
 5. Zvýšený zájem veřejnosti zákonitě přitahuje senzacechtivé novináře i osoby, které ve snaze o vlastní zviditelnění poskytují falešné nebo zkreslené údaje.

Vysvětlení přirozenými příčinami


Určitou část výše uvedených úkazů lze vysvětlit přítomností velkého množství hydrátu methanu na mořském dně, kde je díky vysokému tlaku vody udržován v pevném stavu. Občas se však oddělí část této stlačené látky a zvolna vystupuje hladině. Jak klesá tlak okolní vody, začíná se hydratovaný methan přeměňovat na plyn, takže při dosažení mořské hladiny jde o obří bublinu tohoto plynu o průměru i několika set metrů. Pokud by nad takovým místem proplouvala loď, mohla by se náhle bez varování potopit díky snížené hustotě vody, případně by mohlo dojít k explozi uvolněného plynu iniciovaného nějakým ohněm na lodi nebo elektrickou jiskrou. Stejný osud by mohl potkat i menší letadlo, které by vlétlo do oblasti koncentrovaného plynného methanu s odlišnou hustotou než má vzduch. Navíc je methan nedýchatelný a lidé by se v kritické oblasti začali okamžitě dusit.

Značně rozmanitý charakter mořského dna a častý výskyt silných větrů mohou vést ke vzniku obřích vln o výšce několika desítek metrů, které by snadno a velmi rychle zničily zvláště menší plavidlo. Také podmořské sesuny dna mohou být příčinou vln tsunami s ničivými účinky.

Spekulativní vysvětlení • Jedním z často uváděných vysvětlení je setkáni s UFO a návštěvy kosmických lodí cizích vesmírných civilizací, které unášejí lidi pro výzkumné účely. Je pravda že počet hlášení o pozorování UFO z této oblasti je statisticky vyšší než z okolních částí USA nebo Mexika. Existuje i domněnka, že mimozemšťané mají v hloubce zdejšího moře svoje základny, z nichž UFO startují na průzkumné lety, což prý vysvětluje často uváděné pozorováno podmořských světel různého tvaru často v pohybu.


 • Příznivci parapsychologických vysvětlení tvrdí, že v této oblasti existuje okno do jiné časoprostorové dimenze, kam mohou mizet pohřešované lodě, letadla a lidé. Vysvětlují tím i občasná hlášení o podivných časových posunech pozorovaných posádkami letadel nebo hlášení o zmizení letadla z obrazovky radaru a jeho opětné objevení po nevysvětlitelně dlouhé době.


 • Dalším vysvětlením je tvrzení, že místě bermudského trojúhelníku se rozkládalo území zaniklé vyspělé civilizace, například bájná Atlantida. Některá energetická zařízení prý mohou být stále ještě v provozu a občas způsobovat hlášené elektromagnetické anomálie nebo jsou původci tajemných podmořských světel.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama