Září 2010

Kukuřičné pole

23. září 2010 v 17:29 vTíííípky
Jede blondýnka v autě a poslouchá rádio, hlasatel říká samé vtipy o blondýnkách a najednou jede kolem kukuřicového pole a vidí tam blondýnku ve člunu jak se snaží pádlovat a zakřičí na ni : ty slepice kuli tobě a eště nějakejm sou o nás ty blbí vtipy kdych uměla plavat tak za tebou skočim a to bis něco zažila .

Kruháč

23. září 2010 v 17:27 vTíííípky
Blondýnka volá kámošce: Prosimtě dostala sem pokutu. A za co ?ptáse druhá blondýna.Ale byl tu kruháč a u něj 30 tak sem ho 30krát voběla.Jó? A počítala si správně?

Nikol Frýbortová

23. září 2010 v 16:31 videa
Dost super podle mě to  nejlepší  budu držet palečky aby jí to dobře dopadlo.dost super.

Čínské pyramidy

20. září 2010 v 16:52 ZAjímavosti

Bílá pyramida

Na obrázku je tzv. Bílá Pyramida z Qin Ling Shanských hor asi 100km JZ od města Xian v ČLR. Má být 300 m vysoká. Pojmenoval ji patrně Hartwig Hausdorf-není to jisté. Pojednává o ní v knize Bílá Pyramida, která zatím vyšla jen v němčině. Dle Hausdorfa byl snímek pořízen během 2. světové války americkým vojenským pilotem, který byl pro poruchu nucen letět nízko. Hausdorf ji pak údajně vyfotografoval ještě později, snímky však nejsou k dispozici. Níže uvedené informace jsou sebrány z různých zdrojů. Pokud byste měli další vztahující se informace, kontaktujte prosím autora.

Po nálezu tohoto skvělého místa jsem oslovil Hausdorfa, který má copyright na fotografie uveřejněné na webu Laura Lee radio show. Požádal jsem ho o svolení použít je na mé stránce, a on mi ho dal. Více než zde můžete vidět na Laura Lee show, avšak bez popisků. Uvítám pomoc při identifikaci jednotlivých objektů.

Čínské pyramidy

Není mi zatím znám rozsah kontaktů Číny s civilizací Sfinx z Gízy ze stejné doby, tj. před 6-9 tis. lety. Podobnost je v tom, že čínská Velká pyramida je 40 mil JZ od Xianu. Dle Childresse (Ztracená města Číny, Adventures Unlimited 1991) je patrně min. 4 tis. let stará, ale spíše více. Říká se, že její stěny byly na sev. straně natřeny černě, modrošedě (nebo bledězeleně) na vých. straně, červeně na jihu a bíle na západě. Vrchní plošina pak byla žlutá.

O čínských pyramidách

Chybí diskuse na toto téma. Nedávno čínská vláda uznala existenci pyramid. V časopise Nexus byly článek se 2 fotografiemi. Jedna z největších pyramid je přirovnávána k té v Gize, alespoň co do hmotnosti. Druhé foto je skupina 5-6 pyramid. Článek říká, že jich tam je minimálně 20.

JW: komplex pyramid je v provincii Shaanxi v Číně. Zmínil jsem se o něm již před pár lety. Psal o něm také Bruce Cathie, autor Energetické sítě Země. Nemáte o tom někdo víc informací nebo článků? Pokud je veřejnost slepá k existenci těchto velkých staveb na povrchu země (i když jsou v komunistické zemi- ale jen posledních pár desetiletí), bude pak možné zakrývat i existenci Atlantidy, podvodních pyramid a UFO. Pojďme dát lekci všem těm sucharům, kteří chtějí důkazy o existenci Atlantidy, a samozvaným "expertům" na archeologii, kteří zdaleka ještě nemohou vědět všechno o naší záhadné Zemi.

Překvapivý objev pro archeology

Hausdorf, autor Bílých pyramid, promítal filmy z jeho poslední cesty do provincie Xian, kde objevil až 90 pyramid, jedna z nichž byla kolosálních 300 m vysoká, ostatní 35-90 m. V jedné oblasti je vidět 17 pyramid i ve znečištěném ovzduší Xianu. Největší pyramida 50 km JZ od Xianu byla poprvé zaznamenána zmíněným pilotem během poslední války. Kulturní revoluce však všechny důkazy o pyramidových polích vymazala. Místní "archeologové" a kurátor muzea v Xianu neudělali ohledně pyramid vůbec nic. Vymlouvají se, že neměli peníze ani instrukce, že průzkum musí počkat na příští generaci. Konstrukce čínských pyramid je podobná Teotiuhauacanské - navršená hlína se stupňovitými stranami. Nepodobá se už tolik překrásným stavbám Chúfu. Také ploché vršky spíše připomínají Maye.

Zůstává otázkou, k čemu při své velikosti sloužily? Kdo je postavil a kdy? Nikdo nic neví. Kolik profesionálních archeologů o nich vědělo? Jak je možné, že takové místo zůstávalo tajemstvím po tak dlouhou dobu? Kolik toho ještě naše planeta skrývá?

Pyramida - vnitřní a vnější zahrada

Mohyla je obklopena dvojitou hradní zdí. Uvnitř za vnitřní zdí je zahrada, nazývaná Vnitřní královská mohylová zahrada, mezi zdmi je pak Vnější zahrada. Ta měří 2 km po severojižní ose a 1 km po východozápadní. S branami na všech 4 světových stranách, čtverhrannými náměstími a 20m vysokými zdmi to byla velice působivá stavba. Známé sochy koní a bojovníků jsou 1,5 km na východ od mohyly.

Qin Shi Huangská mohyla , Xian, ČLR

Kvůli několika čínským "pyramidám" (pohřebním mohylám) poblíž města Xian zobrazuji níže mapu tohoto města. Trochu jsem ji pozměnil, protože originál moc nešel číst. Také pro představu o jejich podobě pyramid uvádím řadu fotografií. Následující foto je ze stránky "Virtual Tour of Xi'an". Je oříznutá, aby byla vidět hlavně mohyla (bez soch podél cesty k ní). Pod ní je fotka Maolingské mohyly, z téže stránky.

QIANLING mohyla


MAOLING mohyla


Mimozemštˇané

20. září 2010 v 16:47 ZAjímavosti

Vědecká fakta:
Ve vesmíru existují miliardy a miliardy galaxií, každá galaxie má několik miliard hvězd. ( a to není přesné množství, jelikož počet galaxii určujeme jenom v námi pozorovatelné oblasti vesmíru. Pro představu galaxii je víc než zrnek písku na všech plážích světa) A hvězdy jsou vlastně Slunce, kolem kterých obíhají planety. Jelikož vědecky momentálně ještě nodokážeme potvrdit jiný život ve vesmíru, existuje proto jedná matematická rovnice, která dokazuje, že pokud by byl život ve vesmíru úspěšný pouze v 1% tak jen v naší galaxii existuje přes 1 000 000 planet na kterých nutně musí existovat inteligentní bytosti. A těď si spočítejte kolik miliard galaxii existuje a zjistíte , že pouze při 1% je život ve vesmíru zcela běžný. Vzdálenosti mezi Zemí a jinými slunečními soustavami jsou však tak veliké, že je nezle překonat během jediného lidského života, potřebujeme  mnohem mohutnější pohonné síly a tedy i mnohem větší zrychlení než známe dnes. I kdyby člověk dosáhl rychlosti světla musela by posádka raketoplánu strávit na cestě k jiné hvězdné soustavě několik let. To že tomu tak není dokázal svou teorii relativity Albert Einstein, při tak velkých rychlostech začíná působit časový posun. Co to tedy znamená? - je to velmi zvláštní jev, na každém nebeském tělese ať už je to planeta nebo kosmická loď jdou hodiny jinak vždy podle zrychlení nebo rychlosti s níž se těleso pohybuje ve vesmíru,čím větší je rychlost tělesa tím pomaleji na něm ubíhá čas. Ač je to neuvěřitelné čas se nerovná času. Pokud bychom se pohybovaly ve vesmíru rychlostí jednoho tisíce miliónu kilometru za hodinu tak např. po 15 letech letu vesmírem by uplynulo na zemi už 80let. Po 50 letech strávených v kosmické lodi, na zemi by uplynulo již 420 000let - je to nepředstavitelné. Je však možné a existuje spousta teorii že lze vesmírem cestovat i jiným způsobem, ovšem naše civilizace na to nemá technologické prostředky, je proto zcela reálné že vyspělejší civilizace již tento problém zvládli.
S bytostmi na vyšším duchovním stupni, lze komunikovat na astrální úrovní.
A co mimozemšťané?
Tady je třeba si ujasnit koho nazýváme mimozemšťany. Obydlen je téměř celý vesmír, většina těles, planet, ba i hvězda. Ne ovšem na fyzické, nám viditelné úrovni. Drtivá většina lidí ve vesmíru žije na vyspělejších planetách ve vyšších dimenzích než země. Na fyzické úroveni (3. dimenzi) je obydlených jen málo planet a jednou z nich je Země. Země je nyní už jedinou takovou obydlenou planetou ve vaší soustavě (dříve to byla i Venuše nebo Mars - jejich civilizace však již před tisícovkami let přešli do vyšší dimenze, což čeká právě nyní i vás).
Na vyšším stupni vědomí jsou tedy civilizace, které obývají vyšší jemnohmotné úrovně a nejsou tolik vázáni na fyzický svět a svoji planetu. Tito lidé kdykoli opustit jí i své tělo (jako kdysi Atlantové) a patří jim velká část vesmíru. V technickém vývoji jsou miliony let před vámi. Pro vás takové věci jako výměna hvězdy za novou, zastavení rotace planety nebo přemístění planety z jedné soustavy do jiné či cestování časem připadají jako nesmysly, ale pro ně to není ve spolupráci s vyššími řídícími bytostmi nic nemožného.
Ještě vyspělejší civilizace pak obývají hvězdy na mentální úrovni a ty nejvyspělejší již sousedí s dřívě stvořenými bytostmi - archanděly. Obývají pouze duchovní světy. Řídí nejen galaxie, ale i celé vesmíry.
Opravdu je na tom Země tak zle?
Je na tom špatně, ale ne beznadějně, jsou civilizace ještě v temnějších vesmírech. Země je na rozhraní mezi láskou a zlem, není v zóně rajských světů světla, ani v pekelných oblastech temnot, ale na přesně na pomezí, v neutrálním bodě obratu. Je to záměr. Země byla vybrána jako hlavní školící centrum ani ne tak pro zlé, jako pro trvdohlavé, zatvrzelé a vzdorovité jedince. To znamená, že máte velkou šanci na spásu a osvobození se ze svého současného stavu. Na Zemi jsou však i lidé, kteří přišli z temných světů a ve skutečnosti by tu ani neměli být, protože nemají duchovní kvalifikaci pro inkarnaci na tuto planetu. A naopak - je zde i mnoho těch, kteří by tu vůbec už nemuseli být. Je to tak záměrně proto, abyste jeden pomáhali druhému a vývoj se urychlil.
Některé civilizace jsou však skutečně v beznadějné situci, ale všude se objevují andělé, Boží poslové, aby zachránili a ukázali směr ven každému, i v pekelných světech, i když ta šance na změnu kohokoliv v nich je prakticky nulová, protože jejich myšení je zcela zatemněno o ovládáno Satanem a jeho programy. Je nutné podotknout, že Země a všechny neutrální a temné světy a vesmíry by rychle skončily a samy sebe zničily, kdyby do jich andělé nedodávali pozitivní energii, nedrželi je při životě, aby zůstala na děje na záchranu všech padlých. Tak jako Satan působí přes myšlení a emoce na každého člověka, tak i andělé. Na všech nižších úrovních probíhá neustálé přetahování a boj a každou duši mezi anděly světla a padlými anděly. Všechny tyto temné vesmíry pekla se všemi svými bytostmi ale jednou zaniknou a Stvořitel je přestane udržovat.
Jsou voda a vzduch nezbytné pro vznik života?
Nikoli. Vaši vědci se domnívají že ano - kde není voda, nemůže vzniknout nebo existovat život. To je však velký omyl. Také materiální evoluce má mnoho podob a může být založena na jiných složkách, elementech a životních prvcích. Někteří mimozemští lidé, přestože mohou vypadat téměř stejně jako vy, žijí na planetách, na kterých je život založen na zcela jiných prvcích (atmosféru i vodu tvoří jiné slučeniny a chemické látky) než na Zemi a k tomu mají přizpůsobená i svá těla. Na Zemi by vůbec nemohli vstoupit bez speciálního skafandru, stejně jako vy na jejich planetu.
A jde ještě o lidi nebo jiné bytosti?
Bůh stvořil v tomto vesmíru pouze dva druhy inteligentních bytostí lidi a dévy. Oba jsou si rovnocenné, ale mají jiné určení. Všichni jsme byli stvořeni také bez ohledu na pohlaví a rasu, ať už pozemskou nebo mimozemskou Vesmír obývají různé rasy lidí a dévů, podobně jako Zemi. Ve vesmíru je jich však mnohem více a mohou se od sebe i více lišit. Prototyp se však neliší a tím je ve fyzické podobě u individualizovaného ducha humanoidní postava u všech ras. Tomuto archetypu říkáme Adam - jde tedy o univerzální kosmický prototyp lidské rasy. Naproti tomu Eva symbolizuje prototyp pozemské rasy vzniklé pozemskou evolucí. Stejně jako na Zemi nikdo není čistokrevné rasy, ani ve vesmíru časo ne. Všichni jsme do jisté míry míšenci. Míšenci pozemských, ale především mimozemských ras. První civilizace na Zemi (tedy předtím než se evolucí vyvinula pozemská fyzická rasa) byly mimozemského původu. Kromě ryze černé, africké rasy jsou všechny ostatní více méně mimozemského původu. Kromě toho, v dobách Atlantidy byla zcela obvyklá mezikosmická migrace. Byla to kosmicky kosmopolitní společnost a my jsme jejich potomky. Současná bílá rasa má například svůj genetický původ s lidmi ze souhvězdí Plejád a Andromedy, kteří v těch dobách Zemi hojně navštěvovali s stýkali se běžně s pozemšťany. A vlastně dodnes jsou vzhledově téměř úplně stejní jako pozemšťané, ale jsou v technickém vývoji miliony let před vámi. Další rasy mají gnetický původ v jiných částech vesmíru. Některé rasy se té pozemské ale podobají opravdu jen málo, vždy ale poznáme, že jde o humanoidní bytost. Třeba jako psy - jsou rasy velmi vzhledově odlišné, ale pořád jsou to psy a ne třeba krávy. Navíc je jasné, že těla všech bytostí se musí přizpůsobit fyzikálním podmínkám dané planety. Materiální evoluce ale probíhá všude podobným způsobem.
Jaký je život na vyspělých planetách?
Na to lze těžko jednodušše odpovědět, v každém případě je na nich mnohem krásnější příroda a vůbec život, ticho, klid, pohoda - dokonalá harmonie, ani zvířata nepožírají jeden druhého. Ani v noci na nich není taková tma jako na Zemi, ale jen šero. Planety jsou jen řídce obydleny, takže každý má dostatek prostoru a neexistují zde žádná města. Klima je tu stálé, příjemné, slunečné, ani vedro, ani zima, neexistují roční období, ani čas se tu neměří. Fyzikální zákony platí i zde, jejich konstanty mají ovšem zcela jiné hodnoty (mj. na to přišel už Einstein, tyto jeho teorie nebyly už však publikovány). Čím vyšší dimenze, tím rychlejší plynutí času, v 5. dimezi je čas 20x rychlejší, tedy 1 hodina tam, znamená 20 hodin u vás. Nejde samozřejmě o astronomický čas, ale skutečný. Každá planeta má je jeden jediný jazyk a jednu vládu dobrovolníků, nejvyšší radu, která řídí nižší správce - dobrovolníky. Kromě toho existuje i společný jazyk meziplanetární. Pokud jsou na vyšší úrovni, mohou spolu komunikovat i jen telepaticky. Nikde neexistuje něco takového jako peníze, honba za majetkem a ziskem. Každý má to co potřebuje, neexistuje tu práce v pravém slova smyslu, kterou by se člověk musel živit. Práce tu znamená dobrovolná služba společnosti, každý ji vykonává rád v oblasti, která jej zajímá a nikdo nepracuje více než dvě hodiny denně, podle vašeho cyklu. Zbytek je volný čas, zábava, přátelství, kultura, umění, cestování, poznávání, studium... Běžné je cestování z planety na planetu, jejich obyvatelé se navzájem navštěvují. Na některých planetách existuje příroda, život, flora a fauna, ale nejsou obydleny lidmi ani jinými inteligentními bytostmi. Maso se nejí, zvířata nikdo nezabíjí. Na některých planetách neexistují ani rodiny, protože celá společnost je jedna důvěrná rodina a každý je jejím členem. Všude vládne radost, dobrá nálada, ochota, nadšení, láska, vzájemná důvěra. Neexistuje tu sebemenší náznak negativních emocí. Jeden život žijí mnohonásobně déle, že pozemšťané a pouze jeden život, neexistuje tu potřeba reinkarnace na stále na stejnou planetu. Nejsou nikdy unavení, spí jen krátkou dobu nebo vůbec. Jejich obydlí jsou velmi jednoduchá a jednodušše zařízená, nikdo nic nehromadí a neskladuje. Vyrábí se je to, co se spotřebuje, vše je také zcela ekologické. Žádné motivace zisků tu neexistují.
Jak se tam rozmnožují?
V 5. dimenzi (ve které se nachází i Nová Země) podobně jako nyní u vás ve 3. dimenzi. Sexualita tu funguje podobně jen s tím rozdílem, že ženy nerodí a nenosí v sobě žádný fyzický plod (proto máte v Bibli napsáno, že od doby, kdy byl člověk vyhnán z ráje, bude žena rodit v bolestech). Po početí a začátku inkarnace ducha se duch neváže na žádné fyzické tělo, nýbrž pouze astrální (tento svět není složen s fyzické hmoty), které se po uričtém času zhmotní do své jemnohmotné podoby, kteru tu mají všichni. Ne však jako novorozeně nebo miminko, ale rovnou jako malé dítě, resp. čím je civilizace vyspělejší, tak tím starší dítě nebo jako už dospělý. Odvisí to od potřeb duchovního vývoje, pokud to jsou duše, které nemají už zapotřebí se duševně rozvíjet od dětského stádia.
Mohou se pozemšťané stát v jiném životě mimozemšťany?
Nejdříve se zeptej sám sebe, zda jsou třeba Češi jinými lidmi než Poláci. Jsou to spřízněné duše, které se k sobě přitahují. Na onom světě nevytváříme rodiny stejně jako na Zemi, ale společenství spřízněných duší. Spřízněné duše se k sobě přitahují a tak tvoří nejdříve malé skupinky, dále větší společenství a nakonec celé společnosti a civilizace. Může tedy třeba Čech přesídlit do Německa a tam se usadit? Samozřejmě že ano. Záleží to na jeho potřebách, migrace není hromadný jen, ale týká se jdnotlivců. V tomto případě nejde ale o žádné politické, materiální nebo existenční důvody, ale o duchovní potřeby. Reinkarnovat se můžeš dokonce i do úplně jiného vesmíru a formy existence. Forma existence může být různá, ale duše zůstává táž. To jsou ale výjimečné případy už proto, že každý je přitahován ke stejným duším a stejným místům, kde se setkávají a mají společnou karmu. Právě karma je to, co vás drží pohromadě a nutí vás setkávat se ve společenství nebo společnosti, kde se nacházíte. Respektive ne nutí, ale poskytuje vám ideální možnost, jak ji vyrovnat a osvobodit se od ní právě zde a tady. Není ale nikde psáno, že v příštím životě, pokud se inkarnuješ, budeš opět Čech nebo pozemšťan. Záleží to na pokroku, který uděláš v dosavadním životě. Tvoje dosavadní úroveň tě ale přivádí právě na Zemi, která je takovým školícím centrem, pro ty, kteří propadají. Něco jako zvláštní nebo pomocná škola. To ale není důvod k malomyslnosti, je to naopak výzva a šance dosáhnout v krátké chvíli velkého pokroku i pro ty, kteří by se mohli inkarnovat i na vyspělejší planetu.
Ano, někdy mám pocit, že do tohoto světa nepatřím...
To mít můžeš zcela právem, ale přesto tu nejsi omylem. Sám sis toto místo vybral a máš tu úkol, který musíš splnit. Na Zemi se nakonec inkarnují i ti, kteří to vůbec nemají zapotřebí. Jen proto, aby pomáhali lidstvu. Ty sis takové poslání nezvolil, ale máš tu ještě karmu, kterou potřebuješ vyrovnat a která tě váže k Zemi a tvým bližním jako k vašemu domovu. Tvůj skutečný domov je ale celý vesmír, který ti patří a Bůh. Ne nějaké hmotné těleso ve vesmíru, které tě dočasně přitahuje svoji fyzickou a astrální gravitací. Tvůj skutečný domov je mimo časoprostor.
Setkávám se na tomto světě vždy s lidmi z minulých životů?
Ne, všichni tvoji přátelé a příbuzní nejsou většinou tady. Ať už proto, že už zemřeli, nebo se ještě nenarodili, nebo sem ani nepřijdou. Někdy se setkáme, někdy ne a často se míjíme. Víme ale o sobě. Když jsme na onom světě, jsou někteří z nás zase tady. Všechny spřátelené a spřízněné duše jsou k sobě přitahováni a rádi se inkarnují společně - to jsou ony citové důvody. Na druhou stranu ale máme různé úkoly a musíme se setkávat i s těmi, se kterými máme co dočinení a kterým musíme splatit své dluhy a naopak. Mnoho setkání vůbec není náhodných, ale ne všechna. Pokud byl v tomto životě někdo jen naší okrajovou, nevýznamnou a dočasnou známostí, byl jí pravděpodobně i v životě minulém. A pokud někdo v našem životě hraje zásadní úlohu, je to většinou proto, že ji hrál i v minulém životě. Vztahy zůstávají, je scéna, společenské postavení a okolnosti našeho vztahu se mění. Jednou je tvá žena milenkou, jindy manželkou, jindy dcerou nebo matkou, atp.
Odkud ti současní lidé na Zemi přišli?
Velká většina jich sem přišla z temných světů, kde již splnili svůk úkol - asi 4,5 miliardy lidí. Asi 900 mil. je naopak padlých nováčků z vyšších světů (z toho však přesto jich více než 80% svůj životní úkol nezvládá). Zbytek, asi miliarda lidí jsou k této Zemi trvale, dlouhodobě připoutáni, jejich vývoj stagnuje a reinkarnují se sem stále znova. Nejmladší duše ze všech oblastí mají za sebou do 400 tisíc životů, naopak staré duše 800 tisíc až 1 200 tisíc životů.
Jak je to přesně s těmi spřízněnými dušemi, jak to funguje?
To se týká především tvých osudových vztahů. Tedy vztahů s těmi, kteří patří do okruhu spřízněných duší, které jsou ti blízké, se kterými máš stejný cíl a se kterými tě spojuje hluboké pouto. V různých životech potkáváš ty samé duše, pouze v jiním společenském postavení. Tvé nejzásadnější osudové vztahy se týkají duší, které patří do nejbližšího okruhu tvých spřízněných duší, mezi které patříš. Jiné, pouze okrajové vztahy patří do širšího okruhu tvých duchovních příbuzných nebo o nich mluvíme jako o náhodných známých, i když nic není náhoda. Pokud někdo ve tvém životě hraje zcela zásadní roli, bude ji hrát i v jiném životě a naopak. Pokud se s někým potkáš jen letmo, je pravděpodobné, že bude tvou letmou známostí i v jiném životě. Vztahy pokračují, pouze konstalace se mění podle potřeb. Jak jsem řekl, na onom světě nežijeme v rodinách, neženíme se ani nevdáváme, neplodíme a nerodíme děti. Žijeme tu ve společenstvých. Ta jsou tvořena různým počtem příbuzných duší. A samozřejmě ne všichni z tohoto okruhu se vracíme na Zemi ve stejnou dobu, abychom se všichni najednou potkali i v životě. Vždy je někdo z nás tady a někdo tam.
A osudová láska?
To je právě ten případ. Vztah s osudovou láskou patří do nejužšího okruhu navzájem spřízněných duší, do kterého patříš. Můžeš mít jedinou, se kterou žiješ tady i tam a dohodnete se, že se setkáte i na Zemi. V životě jste pak k sobě navzájem přitahováni silou svých podobných myšlenek, až se jakoby náhodou potkáte. Můžeš jich mít ale i více a pak se dohodneš jednou z nich. Anebo žádnou, žádné takové úzké spojení. V takovém případě nemluvíme o osudové lásce, i když ani takový vztah není náhodný. Duše na onom světě nemusí svoji lásku prožívat jen ve dvou, ale jak jim to vyhovuje. Neexistuje tu žádná žárlivost, protože život bez fyzického těla umožňuje těmto duším dokonalé spojení v jednu, i když je jich více. Vím, že je to těžko pochopitelné, ale tento princip takto funguje právě u Boha. V něm všechny bytosti tvoří bytost jednu, splývají v jednu, což je pocit nepopsatelného blaha. V Bohu není nikdo nikdy sám, sám je pouze ten, kdo se od Boha, který je láska sám odděluje. Sice i potom tvoří společenstvých podobně odpadlých duší, ale ti spolu nedokážou splynout ani tady. Láska to je vlastně umění vzdát se sám sebe splývat a splynout s jinou duší.
To si nějak nedovedu představit.
Zkus si představit dva obláčky, které se prolnou a spojí v jeden oblak a rozplynou se v sobě. Ten, kdo se nedokáže otevřít a vzdát se svého já ve prospěch jiného já, ten si nikdy splývat nenaučí. Předpokládá to obrátit se a otevřít se Bohu a splývat s ním. Poznat jeho lásku a ztotožnit se s ní. Bůh je láska my všichni jsme její součástí. Jeho součástí. Jediné co tomu brání je vaše ego, pýcha, strach a nedostatek víry. Kdykoli si budeš snažit si lásku přivlastnit, proklouzne ti mezi prsty. Je to proud čisté energie světla, kterého jsme vodiči a kanály. Naší povinností je tento kanál vyčistit a nechat tuto energii skrze nás volně proudit, skrze nás přicházet a odcházet. Přijímat a rozdávat dál. Jakmile přijímáš a nedáváš, tento kanál se ucpe a není schopen lásku přijímat ani vydávat. A stejně tak nemůžeš lásku dávat, když ji nejsi schopen přijímat. Jedině otevřené srdce je čistým kanálem. Odhoď své já a zapřemýšlej, čím a kde blokuješ tento vesmírný proud a proč narážíš. Přemýšlej o tom každý den, svět se ti otevře dokořán a Bůh přijme s otevřenou náručí. Nechoď proti proudu, ale nech se vést po proudu a pak uvidíš, že je život krásný. Nenech se unášet proudem světa, který jde proti proudu lásky.
Jsou všichni mimozemšťané naši bratři a sestry?
Obecně vzato ano. Některým bytostem, jako andělům, nebo naopak nižším jako zvířatům, či bytostem přírodním, jako vílám, tak obvykle neříkáme neříkáme, protože jsou na jiném stupni vývoje, ať už vyšším nebo nižším či jde o dévy, kteří nejsou lidmi. Všichni jsme ale děti jednoho Stvořitele, bez ohledu na rasu, vývojové stádium a určení.
Nejen Země, ale celý vesmír je od Stvoření člověka bojištěm mezi silami světla a temnot, mezi těmi, kdo stojí na straně Boha a těmi, kdo stojí proti Němu. Člověk by vždy středem zájmu Lucifera a jeho přisluhovačů, kteří měli zájem také o ovládnutí a kolonizaci Země. Člověk na Zemi padl tak hluboko, podlehl temným silám do té míry, že zapoměl i na svůj původ a kdyby Kristus nezvrátil svým příchodem její vývoj, zůstala by navždy ve spáru těchto sil. Díky němu máte nyní všichni možnost návratu zpět - hvězdná brána je znovu otevřená. Rozhodně ale všichni, kteří jsou duchovně vyspělejší jsou přátelští. Země je jednou z nejzalejších planet. Ne všichni co se objevovali na Zemi ale přicházeli jen jako pozorovatelé a s dobrými úmysly.
Ve vesmíru existují civilizace, které jsou ještě duchovně zaostalejší než člověk na Zemi, ale současně technicky a intelektuálně daleko před ním. Ne všechny duchovně zaostalé civilizace se nachází někde ve středověku. Některé mají miliony let náskok před vámi. Těch je ale málo. Také oni dovedou cestovat vesmírem - většinou ve známých kosmických talířích. Ne ale vesmírem doslova, nýbrž hyperprostorem. Jejich lodě pracuji na principu urychlovačů částic hmoty, takže se dovedou materializovat a dematerializovat. Dokonce ještě nedávno Zemi navštěvovali padlí dévové, než jim byl zakázán přístup. Zemi navštěvovali už dávno, unášeli pozemšťany do svých lodí. Obyčejně padlí andělé na Zemi do hmoty nevstupují. V dobách Atlantidy se však mísili s lidskou rasou a na Zemi se rodily příšery, jak se zmiňuje i Bible - Synové Božší navštěvovali dcery lidské a smilnili s nimi. To je podobný případ, i když to ještě nebylo na fyzické úrovni. Protože padlí dévové žádnou karmu nevytváří, jsou už odsouzeni. Jedná se o padlé dévy, kteří odmítli svůj úkol a vydali se svoji vlastní cestou. Všichni padlí dévové a andělé jsou nepřáteli člověka. Na některých jiných planetách mimo sluneční soustavu se dévové vyvíjí a získávají svobodnou vůli také na fyzických úrovních. Na Zemi se však dévická evoluce neujala. Skutečným nepřítelem pro člověka jsou však padlí andělé a archandělé, kteří žijí mimo hmotu a jsou nejblíže ke Stvořiteli. To jsou čistě duchovní bytosti, i když na sebe mohou brát jakoukoliv viditelnou podobu.
A jak to vypadá na planetách těch temných bytostí?
Ano, ti, kteří jsou nejvíce prezentováni vašimi médii, jako kdyby ti dobří mimozemšťané neexistovali. Jak dobře Satan zapracoval na svojí reklamě - velmi dobře se mu daří přitahovat na sebe pozornost skrze tyto svoje přisluhovače s velkýma černýma očima. Čím více se jimi zabýváte, tím více je k sobě přitahujete. Ale rád ti odpovím. Jejich planety, světy kde žijí jsou samozřejmě velmi nehostinné. Jejich civilizace vymírají a ztrácí schopnosti se i množit - právě proto prováděli genetické pokusy s člověkem a vypěstovali si křížence. Jsou to většinou pouštní planety, jejichž atmosféra nepropuští témeř žádné světlo. Vladné na nich neustálé šero, nebo úplná tma. Není tam prakticky téměř žádná příroda nebo je minimum rostlin a jejich těla zcela zdegenerovala tak, že se podobají křížencům ještěrů a hmyzu. Také v Bibli má ďábel podobu hada. To je symbolické, protože had je ještěr. Pokud jsou dostatečně technologicky vyspělí, tak žijí v podzemních úkrytech, jinak spoju bojují o holé přežití. Jsou to většinou děsivé světy, plné hrůzy. Tak ovšem může skončit i člověk, pokud se jimi nechá strhnout na jejich stranu.
Nemohou nás nepřátelští mimozemšťané napadnout?
Ne, to by jim ani nebylo dovoleno. Vy všichni, celá vaše civilizace na Zemi a její výchoj je neustále sledován vyššími, duchovně vyspělými civlizacemi a anděly. Monitorován je každý jednotlivec - jste pod nepřetržitým drobnohledem. Náhody neexistují. Jsou také připraveni kdykoliv zasáhnout, pokud by hrozilo, že zničíte Zemi a vyhubíte sami sebe. A nejde jen o vás, taková katastrofa by měla vliv i na okolní vesmír. To, co je pro člověka největším nebezpečím nejsou mimozemské civilizace a padlí andělé, ale on sám. Proto si například skoro všichni pozemšťané představují mimozemšťané jaké zlé bystosti, kteří je chtějí kolonizovat. O přátelských mimozemšťanech nebyl natočen skoro ani jeden sci-fi film. Lidé do nich promítají jen sami sebe. Je vy sami můžete zničit sami sebe a nemusí to být ani válka. Stačí když negativní energie vašich myšlenek přitáhne svojí gravitační silou z vesmíru meteorit, který vás zasáhne. Podobně třeba tornádo. Nevznikne náhodou, je produktem nahromaděných negativních emocí obyvatel postižené oblasti. Je to jakási očistná síla, která prostor od negativní energie očistí a uvolní ji. Nic není náhoda. Každá myšlenka a emoce je věcí.
Jaká je inteligence nepřátelských mimozemšťanů?
Velmi nízká, protože jejich vědomí Boha je zatemněno, jsou jako oživlé mrtvoly, zombie, dementi. Neuvědomují si svůj stav, jak silně jsou zahleděni do sebe. Rozlišujeme tedy inteligentci emocionální, tedy duchovní a inteligenci technickou. Zatímco tu první mají téměř nulovou, mají zbytky technických poznatků a odborných vědomostí, které v mnohém převyšují vaše a jejich technologie jsou mnohem vyspělejší, než vaše. Jsou zabednění, jde jim jen o vlastní prospěch a o to, jak ovládnout člověka pro své vlastí potřeby.
Proč nás dosud žádní mimozemšťané oficiálně nekontaktovali?
Neustále se snažíme skrze různé lidi a prostředníky o navázání oficiálního kontaktu s vašimi politickými špičkami a čelními představiteli. Buď jsme odmítnuti nebo je naše pozvání schováno do šuplíku anebo utajeno před veřejností. U vás se jedná o vašeho bývalého prezidenta Václava Havla. Některé vlády o nás mají dokumentaci z našich setkání, mají nás dokonce i natočené a nafilmované, ale místo toho, aby naše poselství šířili dále, drží je uzamčené v nejpřísněji střežených tajných trezorech s nálepkou TOP SECRET. Mnozí další by vás také velice rádi kontaktovali, ale nemohou, protože vědí, že na to ještě nejsou připraveni. Proto vás jen pozorují a vyčkávají. Nikomu není dovoleno, aby zasahoval do svobodného vývoje jiné civilizace. Byl by to čin proti plánu Stvořitele. Nemohou jen tak drze vpadnout na cizí uzemí, přistát na Zemi a říci, taky tady jsme, jako nezvaní hosté. To si žádná duchovně vyspělá civlizace nedovolí. Brzy ale přijde doba, kdy k tomu opět dojde. Je to jen otázkou času a ten čas se velice rychle blíží.
Takže ty kruhy v obilí jsou jejich dílem?
Ano, přesně tak. Je to takové poselství, že jsou tady a že čekají na člověka, až udělá první krok a dojde mu, že není pánem vesmíru - jsme tady a čekáme na vás. Bohužel na Zemi je stále většina lidí, kteří si nechtějí připustit, že nejsou pány vesmíru a o takové setkání vůbec nestojí. Těmito piktogramy v obilí podávají jasný důkaz, ale přesto je většina vědců raději ignoruje. Většinou pro ně nedovedou najít žádné rozumné vysvětlení, jako se jim to daří v jiných případech pozorování UFO. A tak dělají, že nic neexistuje. Jako kdyby někomu přišel dopis a ten člověk ho vyhodil a dělal, že nic nedostal. Autory těchto piktrogramů jsou ale civilizace, kteří žijí ve vyšších úrovních vědomí a ani nepotřebují používat k cestování vesmírem nějaký dopravní prostředek. Žijí ve stavu metavědomí jehož silou vtisknou do obilí cosi jako mikrovlné razítko.
Jak velký je vesmír?
Tento náš nekonečný vesmír je jen nepatrnou součástí nekonečna mnohem většího a toto nekonečno je stále nekonečnější. To, co nazýváte "nekonečným vesmírem", je pouze nekonečně malým prostorem v prostoru nekonečně větším, než je vesmír. Musíme se smířit s  tím, že nám jako lidem nejsou dány schopnosti, abychom to mohli pochopit. Jinak bychom věděli, kdo je Stvořitel i jak vypadá. Tím se opravdu nemá smysl zabývat, neboť existují rozměry existence a života, které jsou vysoko nad možnostmi naší představivosti a chápání. Člověk který bych chtěl pohlédnout do tváře Boha, by úžasem zešílel. Lidský duch by vůbec takový pohled ani nevydržel a doslova by se vypařil.
Přesto, zkus mi to aspoň trochu příblížit
Řekl jsi, že věříš v nekonečno, že Bůh je nekonečný. Já říkám, že to, co nazýváte vesmírem je pouze nepatrná část mnohem většího celku. Vidím, že máš z toho divný pocit. Vidíš, už teď :-) Představuj si chvíli, že jsi maličký tvor v jediném atomu malého kamínku na vrcholu hory v rozsáhlém panoramatu pohoří. Představuj si, že jsi po mnohaletém velkém úsilí zjistil, že atom, o němž sis myslel, že je to celý tvůj vesmír, je ve skutečnosti obklopený dalšími atomy, dalšími složitými vesmíry. Pak objevíš, že existují biliony a biliony dalších vesmírů propojených dohromady a že všechny fungují navzájem ve vědomé jednotě ve hmotě nazývané kámen. A teď si představ, že zjistíš, že ten kámen je obklopený biliony dalších kamenů vytvářejících obrovskou horu a že ta hora je obklopena stovkami dalších...
To už stačí. Tohle už nezvládám!
[Smích.] No vidíš. To, čemu říkáte vesmír, je neuvěřitelně malá částečka skutečného vesmíru. Skutečný vesmír je tak rozsáhlý, že si to nedokážou představit ani ti nejlepší vědci, vaši největší myslitelé. Nikdo z nich nikdy nepozná jeho hloubku, jeho komplexnost. A nikdo z nich v žádném případě nedokáže pochopit jeho inteligenci. Nekonečná inteligence je pro vás tím, čím je pro červa váš největší génius - jen je to ještě bilionkrát znásobeno. Tento vesmír není ani zrnko písku všech pouští světa a nejrůznějších vesmírů je víc, než je hvězd v tomto vesmíru. K tomu připočítej, že existuje nekonečně mnoho druhů hmoty a jiných fyzických rozměrů, než je čas, pohyb a prostor. Kdo ví, kolik takových rozměrů, kromě těchto tří, existuje. A to všechno je jen pouho pouhým obrazem Boha. Vesmír není nekonečný, ale je nekonečný počet vesmírů. Počet forem existence, forem hmoty a druhů bytostí. Hmotu lze rozkládat donekonečna oběma směry. Směrem k mikrokosmu i makrokosmu. Základní stavební prvky elektronů a protonů nejsou nejmenšími částicemi, jak se domnívá vaše věda. Tyto částice jsou složeny z dalších, ještě menších, tyto z ještě menších a tak donekonečna. A Naopak. Tento vesmír je součástí většího celku, tento celek ještě větší struktury atd. Je to něco nepředstavitelného, nemá to nikde začátek ani konec, protože základní stavební kámen toho všeho je myšlenka. Stejně jako v životě člověka. Svoji realitu si vytváříš sám svým myšlením. Tvé myšlenky pak klíčí tak dlouho, dokud se nezhmotní. To je také princip modlitby. My andělé pak sloužíme jako rozvodové kanály této mentální energie a pracujeme s ní. Stačí, když na něco budeš myslet dostatečně dlouho a pravidelně. Myšlenka se totiž nestane skutečností hned, stejně jako strom nevyroste po jednom zalití. Je potřeba neustálá péče. Ráj, ona zahrada Boží, to je ve skutečnosti tvoje mysl a každá negativní nebo malověrná myšlenka je onen plevel, který tam zasel ďábel. Přitahuješ to, co myslíš a sám jsi přitahován myšlenkami jiných, kteří myslí na tebe.
Jak vůbec vesmír nebo vesmíry fungují?
Jstli máš na mysli organizaci a hierarchii tak ústředním bodem každého vesmíru a soustavy je centrální slunce nebo černá díra, která je také sluncem, ale na vyšší, pouze nehmotné úrovni, proto jej ve fyzické vesmíru nevidíte, respektive vidíte jen černou díru. Jedno obíhá kolem druhého, menší kolem většího. Větší řídí menší. Všechno takto obíhá a rotuje, ve vesmíru a jednotlivé vesmíry pak kolem nejvyššího slunce, světla, který jen Bůh. Středobodem každé soustavy je hvězda, kolem které obíhají její planety. Na ní sídlí řídící středisko soustavy. Pak jsou galaxie, jejich centrálním sluncem je uprostřed ještě větší, obrovské slunce - v Mléčné dráze je to obrovská černá díra, kolem které se otáčí celá Sluneční soustava. Zde je řídící a správní centrum pro galaxii, které vedou vyšší duchovní bytosti - andělé. Uprostřed vesmíru je pak největší slunce, které je velké jako polovina vaší galaxie, zde sídlí nejvyšší řídící centrum tohoto vesmíru a řídí jej archandělé. Každý vesmír má takové řídící centrum, kolem kterého obíhají všechna menší slunce i se svými galaxiemi.
Jak je to s reinkarnací u člověka?
Nikdy se nepamatujeme na dobu před svým narozením - tím, že dojde k fyzické inkarnaci, dojde i k přerušení kontaktu s naší duchovní pamětí, neboť v bdělém stavu používáme pouze fyzickou paměť (kterou s novým tělem dostáváme novou). Reinkarnace však není žádným pravidlem, ale příležitostí, na kterou se musí často velmi dlouho čekat. I když málokomu se opravdu chce se narodit v těle, je to jediná příležitost, jak dosáhnout duchovního pokroku, neboť nikde jinde k tomu nejsou tak vhodné podmínky jako v těle. U zcela výjimečných a závažných případů je možný i krok zpět, kdy se člověk vrací do těla zvířete (metempsychóza). Až do čtvrtého století patřila i do oficiální nauky církve, než byla z věrouky vyškrtnuta. Ale např. ani nedávný papež Jan Pavel II. se netajil tím, že o ní nepochybuje. Jen v tomto fyzickém světě je každý nucen setkávat se i nesympatickými lidmi a naučit se tak pozitivními jednání i za nepříjemných situací. A nejen to, život zde mu klady i úkoly a povinnosti, které by jinak nemusel řešit a má tak možnost se naučit pozitivním přístupům a jednání. Je to taková zkouška a možnost dostat se v krátké době na vyšší úroveň. Všechno má smysl, i nemoc a utrpení. Překonání všech těžkostí nás může posunout o pěkný kus dál. Pokud má někdo více než jiní, může to být pro něho test, jak s tím dovede naložit nejen ve svůj prospěch. Na druhou stranu jsou i takoví, kteří i když to nepotřebují, narodí se dobrovolně, aby pomáhali ostatním nebo vedli lidstvo. Je třeba si uvědomit ještě dvě důležité věci. Zákon karmy poskytuje lidem vlastně možnost poznat následky svých činů. Kdyby tato možnost neexistovala, nikdo z padlých lidí by neměl možnost se k Bohu navrátit. Za druhé, nikdo není k inkarnaci nucen a pokud nechce, následky svých špatných skutků splácet nemusí. Na každém záleží, zda a jak se chce vyvíjet a jaký život si před svým narozením zvolí.
Takže o inkarnaci nerozhoduje Bůh?
Nikoliv, pouze a jen my sami. Na každém je jak se chce rozvíjet nebo jestli vůbec. Někomu se na Zemi nechce a tráví na onom světě třeba tisíce let. Někdo se inkarnuje znovu záhy po ukončení předešlého života. Inkarnace ale znamená možnost mnoho se naučit a postupit v krátkém čase velmi daleko a splatit své dluhy. Celkově je o ní velký zájem a mezi zájemci a čekateli na novou inkarnaci je nával, zatímco příležitostí málo. Pokud se naskytne vhodná příležitost (také z hlediska astrologického), která by odpovídala našim představám, není dobré dlouho váhat. O jednu konkrétní inkarnaci můžeme mít zájem více duší a získává ten, kdo se dřív rozhodne. Poté se již rozhodnutí nedá změnit ty jsi ke svému nenarozenému tělíčku stále více připoutáván. Dojde-li k umělému přerušení těhotenství, není to vražda, protože si se ještě nenarodil, ale je to podobné. Je to odmítnutí nenarozeného života, což je v podstatě úplně totéž. Ti, kterým nebylo dovoleno přijít na svět totiž zůstávají připoutáni na své rodiče, kteří je nepřijali a kteří je na sebe vážou těžkou karmou. Když je žena znásilněna, je její plod vázán stejně tak, ale na toho, kdo jí znísilnil, zatímco ona je obětí.


Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.dejepis.mysteria.cz

Skok ke hvězdám

20. září 2010 v 16:44 ZAjímavosti

Ve sluneční soustavě a-Aldebaranu existovaly dvě obydlené planety. Na planetě Summi-Er žila údajně vysoce technicky a duchovně vyspělá rasa bílých "boholidí Summi-Er". Druhá planeta Summi-An byla obydlena několika rasami lišícími se především barvou kůže. Asi před 500 miliony let slunce a-Aldebaran (Summi) se začalo měnit v rudého obra a životní podmínky na obou planetách se stávaly nesnesitelnými, proto byly hledány ve Vesmíru jiné obyvatelné planety. Jednou z vyvolených planet byla dnes neexistující planeta Tir (Malona) a také Země, obíhající na sousedící orbitě. Podle dostupných údajů se civilizace Summi-Er objevila na Tiru přibližně před 500.000 roky a na Zemi asi 210.200 let před první biblickou potopou, která se podle propočtů odehrála přibližně 36.000 let před vládou krále Sargona I. Upozorňuji, že nikdo neví jak byl tyto "roky" dlouhé.
Budoucnost je značně proměnlivá, neboť mezi jsoucností a budoucností existuje hustá síť kritických bodů a sebemenší změna, ke které v takových bodech dojde, se více či méně důrazně projeví změnou budoucnosti. Neexistuje teoretická možnost, že se ze jsoucnosti můžeme vícekrát vracet do určitého časového bodu v budoucnosti nebo minulosti a očekávat, že jej nalezneme pokaždé v témž stavu a nezměněn. Pravý opak je pravdou., protože "tak, jako dvakrát nevstoupíme do téže řeky, nevstoupíme vícekrát ani do téže budoucnosti či minulosti". Experimenty s cestování časem, uskutečňované v rámci projektu Phoenix (Montauk) tuto skutečnost jednoznačně potvrzují.
Dostáváme se tím k bizarnímu závěru, podle něhož z našeho pohledu důsledek může předběhnout svoji příčinu. Myslíte,že to není možné? Jenže právě experimenty s cestování v čase, v rámci projektu Phoenix to prokázaly. Potvrdilo se to, že cestovatel časem (temporalnaut) může cestovat časem jak je mu libo, jen musí mít pevně uzavřen časový a prostorový zámek, který mu umožní návrat do téže doby a na stejné místo z něhož na časový výlet vykročil. Nezbytnost obou zámků pro temporalnauty objevil již ve dvacátých letech minulého století Nikola Tesla. Pokud oba zámky zůstanou otevřené, skončí temporalnaut v jedné z alternativních realit aniž má možnost návratu do své reality. Prostorový zámek si můžeme představit jako lano, které dovolí člověku sestupujícímu do hluboké propasti, aby se mohl vrátit tam odkud vyšel. Časový zámek plní obdobnou roli a člověk se pohybuje v toku času.
Jedinou a to dost důležitou podmínkou je, aby se při návratu temporalnaut nesetkal sám se sebou. Pokud se tak během počáteční experimentální fáze projektu Phoenix stalo, temporalnaut byl desintegrován v oslnivém záblesku, neboť v tom okamžiku se protnuly dvě vzájemně neslučitelné a protichůdné reality. Proto návrat temporalnauta řídily počítače tak, aby nastal krátký zlomek sekundy po jeho vstupu do časoprostorového tunelu. Tento zákon je důvodem, proč mnoho předpovědí se míjí s nastalou skutečností, mnohé předpovědi se neuskutečňují, jiné jsou posunuty v čase, nebo získaly jiné významy. Vždy za to mohou kritické body ve fraktálové projekci událostí, v nichž může svoji vůlí ovlivňovat i sám cestovatel v čase (temporalnaut). Časové koordináty uváděné v předpovědích jsou v souladu se skutečností jen vyjimečně, protože každá předpověď je vlastně jenom obrazem jedné z možných alternativních realit a naše realita, když dospěje v čase na své místo, může být (a obvykle bývá) od této alternativní reality více či méně odlišná. Nezasvěcený to může považovat za sci-fi, leč fakta hovoří jasně.
N. Teslou objevená existence časového zámku ale přinesla ve svém důsledku i potvrzení reálné existence dosud pouze teoreticky předpokládaného bodu nulového času (τ = 0). Bod nulového času je totéž co staří Egypťané nazývali Paa Tal (počátek času) a ostatní staré národy časem stvoření. Nejdůležitější poznání člověka Nového věku spočívá v tom, že nic nevzniklo ze sebe sama (vyjma Boha) v důsledku jakéhosi blíže nedefinovaného vnitřního pnutí blíže nedefinovaných sil, jak plyne z marxistické filosofie. Jestliže nic nevzniklo ze sebe, nezbývá nic jiného, než že vše bylo stvořeno z vůle Nejvyšší Bytosti, kterou jsme pojmenovali Bohem. Jedinečným důkazem fenoménu stvoření je právě Teslou objevená existence nulového časového bodu.
Každá bytost tvořená komplexem astrálního a duchovního těla s duší, byla stvořena v určitém přesně definovaném čase a to je její bod nulového času. Jednotlivé inkarnace počínají tímto nulovým bodem a řadí se za sebou jako články řetězu. Bytost jež se odpoutá jakýmkoliv způsobem od tohoto řetězu ztrácí svoji osobitou duchovní identitu a mizí v oceánu času. Tyto nešťastné temporalnauty pak úsilovně hledají a zachraňují Strážci času, neboť každá duše je Bohu příliš drahá a neopouští ji ani v časovém pekle. Tímto způsobem v oceánu časů zmizelo během projektu Montauk podle střízlivého odhadu několik desítek tisíc ubožáků rekrutujících se především z řad amerických bezdomovců a malých dětí.
Pozadí kontaktů Němců s mimozemskými entitami bylo dlouho předmětem krajního utajení a dodnes je veřejnosti z neznámých důvodů nepřístupná většina originálních dokumentů, stejně jako je tomu v případě archivu SS divize Technische Gruppe Schwarze Sonne, především odborů zabývajících se výzkumy a vývojem, jako SS-E-IV a SS-E-V, přestože je Spojenci po roce 1995 odtajnili a předali Německu. Podrobněji se rovněž touto problematikou zabývám v knize Gambit Mahátmů. Pozadí navázání kontaktů Němců s mimozemšťany je sice stále ještě zahalena téměř neproniknutelnou rouškou tajemství, přesto některé informace ven pronikly a umožňují nahlédnout do pozadí zrodu německého nacismu ze zcela nového a dosud opomíjeného zorného úhlu.
V období poválečného chaosu a sociální desintegrace německé společnosti, které byly důsledkem prohrané I. světové války, hledala určitá část vlastenecky zaměřené německé inteligence cestu, která by jejich vlast vyvedla z všeobecného marasmu. Přijmout alternativu bezohledného dravého kapitalismu vítězů pro ně nebylo akceptovatelné, proto svoji pozornost zaměřili do esoterické oblasti, neboť jen tam bylo možno objevit nové možnosti. Tento esoterický intelektuální nacionalismus ještě sám o sobě neměl v sobě zárodek nacismu, ten do něj zanesli až politikové opření o lůzu, dnes bychom hovořili o etablování zločineckých mafií v politických kruzích.
V roce 1919 Rudolph von Sebottendorf, generál Karl Haushofer a D. Eckhard založili esoterickou společnost Thule Gesellschaft. Z této společnosti se brzy odštěpila skupina technicky orientovaných esoteriků, pojmenovaná Vril Gesellschaft, která se chtěla zabývat hledáním alternativních energetických zdrojů a nových technologií motorů (Antriebtechnologie). Na podzim roku 1919 se v bytě Dr. E. Schuhmanna setkalo několik členů obou zmíněných společností se dvěma psychotroničkami, Marií Orschitsch a Sigrun F., které přítomným předložily zápis poselství, zapsaného ve "starosyrském" jazyku používaném středověkými templáři. Toto poselství, kterému samy nerozuměly, obdržely jako reakci na telepatickou výzvu vyslanou k Aldebaranu, kde měla ležet bájná pravlast předků Germánů. V prosinci 1919 došlo k další tajné schůzce v jedné lesovně v Ramsau u Berchtesgadenu, které se účastnil úzký kruh osob ze společnosti Thule, DHVSS a společnosti Vril.
Zmíněná dvě média, Marie Orsitsch a Sigrun F., předala pokračování zápisu z dalších kontaktů s rasou Summi-Er a také poselství pro A. Hitlera. Předložily také zprávu, která obsahovala technická data a údajně i nákresy, nezbytná pro konstrukci letadla neobvyklého typu s neznámým druhem pohonu. V tomto poselství byl detailně popsán hvězdný systém Aldebaranu a společenství "boholidí" pocházejících z planety Summi-Er slunečního systému Summi. Součástí poselství byly údajně také též technické nákresy či konstrukční plány, které měly být základem pro sestrojení vesmírného plavidla (Jenseitsflugzeuge). Podle těchto plánů skupina konstruktérů, vedená prof. Dr. W.O Schumannem, pracovala na konstrukci letounu, který pojmenovala Vril, dva roky a údajně postavila jeho funkční model (RF 1), který však nebyl ovladatelný a tak byl později v Augsburku demontován.
Pro pochopení některých aspektů pozadí prudkého rozvoje nacismu a globálního zaměření aktivit III. Říše, je nezbytné uvést dostupné informace o této rase boholidí, která stála v pozadí událostí II. světové války a tak fascinovala A.Hitlera a mnoho vysoce postavených nacistů.
Některé západní informační zdroje rozšiřují zřejmě mylné informace o tom, že s Hitlerem a nacisty spolupracovali mimozemské entity známé jako Greys (Deros), což ovšem neodpovídá skutečnosti, protože Greys se na Zemi objevili až po válce aby uzavřeli s prezidentem a vládou USA tajnou smlouvu Treata Greydy. Jde o zřejmě o jednu z těch desinformací jimiž jsou tito Greys a jejich pozemští spolupracovníci z NSA pověstní.
Ve sluneční soustavě a-Aldebaranu existovaly dvě obydlené planety. Na planetě Summi-Er žila údajně vysoce technicky a duchovně vyspělá rasa bílých "boholidí Summi-Er". Druhá planeta Summi-An byla obydlena několika rasami lišícími se především barvou kůže. Asi před 500 miliony let slunce a-Aldebaran (Summi) se začalo měnit v rudého obra a životní podmínky na obou planetách se stávaly nesnesitelnými, proto byly hledány ve Vesmíru jiné obyvatelné planety. Jednou z vyvolených planet byla dnes neexistující planeta Tir (Malona) a také Země, obíhající na sousedící orbitě. Podle dostupných údajů se civilizace Summi-Er objevila na Tiru přibližně před 500.000 roky a na Zemi asi 210.200 let před první biblickou potopou, která se podle propočtů odehrála přibližně 36.000 let před vládou krále Sargona I. Upozorňuji, že nikdo neví jak byl tyto "roky" dlouhé. Řízení společnosti Summi-Er na mateřské planetě bylo v rukách tří složek moci:
  • 1) teokratickou složku moci představovala královna (nejvyšší kněžka) spolu se sborem kněžek a kněží,

  • 2) světskou moc měl v rukou říšský vůdce, kterému podléhala armáda, vesmírná flotila a hospodářství (peněžní systém nebyl zaveden),

  • 3) Parakomputer Malock a Svatý sbor Strážců, představovali třetí složku moci. Ve světě nám běžných pojmu by mohli Strážci představovat přibližně to, co my nazýváme programátory a systémovými analytiky. Parakomputer Malock je schopen vytvářet mezidimenzní komunikační tunely a touto cestou údajně navázat kontakt i se společností Vril. Je uložen v nitru posvátné hory a střen Svatým sborem Strážců. Parakomputer Malock údajně zkonstruoval mýtický král jménem Derger (Dargor) v době před více než 500 miliony let, když ještě slunce Summi nebylo rudým obrem. Tento systém řízení sumerské společnosti na planetě Summi-Er se osvědčil po mnoho milionů let, protože v sobě harmonicky spojoval ženský a mužský princip existence (královna-vůdce) s nezávislým vědomím a řízením prostřednictvím komputeru postrádajícího lidské slabosti, emoce a touhy.

Zpodobnění Malocka-Molocha jako mladého býka s lidským tělem a andělskými křídly, který vystupuje ze stromu (dubu?) je symbolem jednoty tří říší tohoto stvořeného světa: rostlinné (dub), živočišné (býk), lidské (tělo člověka) a duchovní (andělská křídla). Na Zemi tato civilizace zanechala velmi zřetelné stopy především v sumerské, babylonské a akkadské historii. Dodnes historiografie neumí uspokojivě odpovědět na otázky po původu Toddů a Sumerů, kteří jsou s velkou pravděpodobností potomky civilizace Summi-Er (a-Aldebaranu), jak to vypráví jejich historické anály a tradice.
Po analýze situace a dostupných dat se ukázalo, že obě psychotroničky společnosti Vril ve skutečnosti navázaly chanellingový kontakt prostřednictvím parakomputeru Mallock a teprve mnohem později s představiteli Sborů Strážců. Tito příslušníci Sboru Strážců v minulosti vystupovali jako Elohim, Anunnakové, Gizeh Intelligence, Kondroskani či Aštar, přičemž značně ovlivnili vývoj mnoha pozemských národů, především v oblasti Mesopotamie, Egypta, Palestýny a subkontinentu Indie. Kde je dnes centrum těchto Elohim-Strážců zatím není známo, pravděpodobně to je některá planeta v oblasti Siria A. Z několika zdrojů bylo potvrzeno, že velká podzemní základna Elohim-Gízeh Intelligence existuje v hloubce pod plató Gízy.
Je velmi pravděpodobné, že civilizace Summi-Er (a-Aldebarani) geneticky náleží ke staré humanoidní civilizaci Lyranů, která se během první galaktické války odtrhla a usídlila v oblasti Aldebaranu.
Kolem roku 1938 začali Němci projevovat neobvyklou čilost v oblasti polárních výzkumů Antarktidy. Teprve dlouho po skončení II. světové války se ukázalo co za tímto neobvyklým zájmem vězelo. a-Aldebarané, kteří jsou pravděpodobně identičtí s Gizeh Intelligence, brzy zjistili, že němečtí konstruktéři nejsou schopni dovést konstrukční práce na nové letecké technologii (ve skutečnosti používané ve "válce démonů" před 20.000-25.000 lety) do zdárného konce, protože chyběly vhodné materiály a především zkušenost s novými principy gravitačních motorů. Jelikož a-Aldebarani-Gízeh Intelligence měli eminentní zájem prostřednictvím Hitlera, nacistů a nakonec i Osy, získat kontrolu na celou Zemí, rozšířili kontakty s Německem jak to jen bylo možné. Byl tu ale jeden problém. Jejich stará hlavní základna se nacházela v hluboko uloženém podzemním městě pod oblastí egyptské Gízy byla mimo dosah III. Říše, proto Hitler nařídil počátkem roku 1941 zahájit nečekanou a pro Spojence strategicky nepochopitelnou pouštní operaci Theseus, jejímž cílem, jak se později ukázalo, nebyl ani Suezský průplav, ba ani ropná oblast Arabského zálivu, ale ovládnutí území Egypta kolem Káhiry.
Koncem března 1941 byl v Libii vysazen Rommelův Africký sbor a ten 21. června 1942 dosáhl hranice Egypta, ale tam byl Brity zastaven a postupně vytlačován zpět do Tunisu. Neúspěch Afrického sboru však Hitlera neuvedl do rozpaků, protože v ohni války tajně žhavil další želízko a tím byla anexe norské části Antarktidy, kde německé průzkumné výpravy již v třicátých letech odkryly existenci prastarých podzemních měst vybudovaných neznámou nehumanoidní civilizaci, jejíž příslušníci, zobrazený glyfy na stěnách sálů, poněkud připomínali velké mořské okurky pohybující se pomocí hadovitých chapadel. Německým archeologům se údajně podařilo rozluštit hieroglyfické nápisy na stěnách podzemních chodeb a sálů a také zde našli řadu přístrojů a technických artefaktů, včetně výkonných biogenerátorů vyrábějících vysokofrekvenční energii, dále miny podobné síly jako byly pozdější atomové bomby a především v jeskynních hangárech několik desítek dosud letuschopných diskových letounů Vril a Haunebu.
Objevili zde také technické zařízení umožňující otevírat bránu časoprostorového tunelu, který podle návodu psaného v hieroglyfech na stěnách, se jim někdy počátkem 1944 podařilo uvést do provozu. Informací o těchto aktivitách Němců v Antarktidě je málo, vešlo však ve známost, že během roku 1943 se německým inženýrům podařilo repasovat a pro kosmické lety upravit jeden diskový letoun, který pojmenovali Vril 7 Odin a v zimě téhož roku s ním provedli první testovací let Vril 7 Odin mezidimenzním kanálem údajně do oblasti Aldebaranu. Cíl cesty byl zřejmě mnohem blíže, protože by těžko navazovali kontakt na planetě Summi-Er zničené rudým obrem a-Aldebaranem-Summi.
Letoun se vrátil přibližně po roce v zimě 1944 a přivezl údajně poselství A.Hitlerovi a mnoho dalších informací, které dodnes ale nebyly uvolněny. K zahájení kyvadlové dopravy mezi Aldebaranem a Zemí však Němci neměli dostatek letounů a gigantické válečné lodě Aldebaranů byly příliš velké na to aby mohly prolétat tunelem a na překonání vzdálenosti z Aldebaranu k Zemi potřebovaly nejméně šest měsíců našeho času. Tolik času již Německu nezbývalo, proto Alkdebarané již tuto intervenci do závěru II. světové války neriskovali, zejména když sami byly ve válce s jinou mimozemskou rasou. Všechny tyto informace působí na nezasvěceného čtenáře jako sci-fi a mohu říci, že bych byl rád kdyby tomu tak i bylo. Leč fakta jsou neúprosná a mrazí z nich v zádech. Rovněž Spojenci, když se k části těchto informací po porážce Německa dostali, je považovali za pokus o propagandu nebo produkt nacistické paranoi.
Větší a nejdůležitější část informací pocházejících z archivu společnosti Vril a odborů SS-E-IV a SS-E-V výzkumného a vývojového střediska Technische Gruppe Schwarze Sonne ve Wiener Neustadtu, uvízla v Čechách a byla uložena na neznámém místě, údajně v opuštěném dolu na zlato kdesi na Šumavě. V těchto archivech měly být soustředěny veškeré informace o konstrukci letounů typu Vril a Haunebu, ale také o konstrukci a technickém zázemí Jenseitsdiessaitzkanalflug (mezidimenzní letový kanál).
Společnost Vril byla jednou z nejzajímavějších tajných společností jaké kdy existovaly. Přesto o společnosti Vril dodnes nebyla v Německu napsána jediná kniha, pravděpodobně proto, že veškerý použitelný materiál, vztahující se k tomuto problému byl před Spojenců úspěšně utajen a zcela zmizel z jejich dohledu. Důvodem může být obava o odkrytí skutečného pozadí vzniku nacismu v Německu a příčin vyvolání II. světové války, ale také o plánech neněmeckých (především mimozemských) mocenských sil, které jsou dosud před německým národem úspěšně skrývány. Použil jsem několik méně obvyklých pojmů a tak považuji za nutné je dodatečně objasnit..

Aldebarané (civilizace Summi-Er)


Sluneční soustava a-Aldebaran je vzdálena od Země 68 světelných roků a kolem jejího slunce krouží dvě obydlené planety. Lidstvo, žijící na planetě Summi-Er sluneční soustavy Aldebaran (Sumerané), tvoří. velmi technicky i duchovně vyspělou božskou rasu "lichten Gottmenschen" (boholidí Světla). Druhou planetu Summi-An, která je blíže dosahu rudého slunce Summi (rudý obr) a trpí vlivem horka, obývá několik jiných lidských ras postižených četnými negativními mutacemi, které jsou důsledkem nevhodného podnebí této druhé planety. Tyto barevné mutantní rasy mají nižší duchovní stupeň rozvoje. Vnitřní mísení těchto ras způsobuje pokračující pokles duchovní úrovně. Hlavní příčinou duchovní degenerace je slunce Summi expandující v červeného obra. Lidé na planetě Summi-An nepokročili ve svém rozvoji do té míry, aby ovládli technologie kosmického cestování a tak nemohli tak včas planetu opustit. Tím je dána závislost lidstva planety Summi-An na boholidské rase ze Summi-Er při kosmické evakuaci. Tyto rasy byly přeneseny na jiné obyvatelné planety (jednou z nich byla pravděpodobně Země), ale do jejich dalšího vývoje nebylo údajně zasahováno (?).

Božská rasa "lichten Gottmenschen" začala kolonizovat jinou planetu již asi před 500 miliony let, když se začala hvězda a-Aldebaran-Summi měnit v rudého obra a pro přibývající horko se staly obě planety neobyvatelné. Tato nově kolonizovaná planeta se nacházela v naší sluneční soustavě a jmenovala se Tir (také Malona, Maldek či Marduk) Obíhala tehdy mezi Zemí a Jupiterem a měla jeden měsíc jménem Marsala (Mars) Na obydleném Marsu tato vyspělá civilizace budovala velká pyramidová města a zhotovila i několik gigantických skalních reliefů lidské tváře (což v roce 1976 zjistila sonda Viking). Z této doby pocházejí i různé stopy po přítomnosti této boholidské rasy Sumeran-Aldebaranů i na Zemi.

Annedotové


Duchovně vyspělá rasa obojživelných savců-amphibianů, známá pod jménem Ohalu, pocházející ze Siria. Mají modrou krev neboť místo hemoglobinu obsahuje jejich krev modrý hemocyanin.

Black nobility


"černá šlechta", původem z Evropy, termín "black" (černá) se odvíjí od jejich tajného původu a nečistých záměrů. Pravděpodobně není humanoidní rasou, ale produktem genových manipulací při kterých se změnilo složení jejich krve. Jsou to zdegenerovaní potomci "modré rasy" ke které patřili první egyptští faraoni, ale také bohové staré Indie (Krišna, Osiris, Nágové aj.), v Evropě a USA to jsou potomci starých rodin odvozujících svůj původ od dynastie gualdských (franckých) Merovejovců a benátských Guelphů. Podle rodové tradice mají být potomky mesaliance mezi lidskými ženami židovského kmene Benjaminitů a "muži" mimozemské amphibiánské rasy Annedotů mající modrou krev, ke kterým údajně náležel i mýtický Oannes, Nommo, Tatiú, Oreyona, Dagon atd. Krev "černé šlechty" údajně neobsahuje hemoglobin s komplexně vázaným železem, ale hemocyanin s komplexně vázanou mědí. Jejich krev má mít proto zelenou až zelenomnodrou barvu a údajně přenáší více kyslíku. Všechny jejich pokusy osvěžit krev manželstvími s lidmi selhaly, protože se u dětí ze smíšených manželství projevovala řada geneticky založených deformací a tak se dožívaly jen nízkého věku. Jsou nuceni uzavírat manželství jen v rámci své entity což s sebou nese na příklad hemofilii jako důsledek rodové degenerace krvetvorných orgánů. V současnosti tvoří "černá šlechta" mocenskou elitu "starých rodin" USA úzce spojenou se starými finančními a průmyslovými oligarchickými skupinami (Rotschild, Rockefeller, Morgan atd.), jsou zřejmě úzce spojeni s Ilumináty.

Federace Světla


Nejvyšším řídícím orgánem Federace Světla, ve které je spojeno 143 planetárních systémů v osmi galaxiích se 135 miliardami bytostí je Andromedan Council (Ústřední vláda). Sídlí na planetě Hatona v galaxii Andromeda. Situaci v Galaxii monitoruje skupina Krell, ke které náleží také dva mentorové Vissaeus a Morenae.

Ilumináti (Order of the Quest, Black Monks)


Představují velmi utajovanou mocenskou skupinu ideově navazující na atlantskou skupinu kněží satanskou kultu Synů Belialu, která prostřednictvím "černé šlechty" (Black Nobility) se udržela do současných časů a nalezla útočiště jednak v Evropě (Italie, Francie,Anglie), jednak v Severní Americe. Ilumináti jsou obrazně řečeno hlavou chobotnice, jejíž tělo tvoří skupina Bildeberger, oči Trilaterální komise, zobákem jsou ozbrojené jednotky NSA (National Security Agency) a MTJF (Military Joint Tactical Force), chapadla představují jednotlivé tajné organizace, služby a složky zahrnuté v zastřešující organizaci známé jako The Committee of 300. Nepotvrzené informace udávají, že Ilumináti získali rozhodující vliv v Pentagonu, v Ministerstvu zahraničí USA, ve Světové bance a v největších amerických i nadnárodních průmyslových a těžebních komplexech, ale i v oblasti sdělovacích prostředků. Cílem Iluminátů je převzetí mocenské kontroly nad celou Zemí prostřednictvím "permanentní řízené krize". Nosným motivem Iluminátů je: "Potřeby a zájmy osvíceného jedince stojí nad zájmy obecného lidu", což dosvědčuje jejich snahu o nastolení neofeudálního společenského systému.

Kamagol


Po první galaktické válce se část Lyranů odtrhla a vytvořila ideovou (duchovní) fašistickou kolektivistickou doktrinu Kamagol renegátského společenství v jehož čele stál Arus (otec Jehowaha). Po smrti Aruse se Jehowah a Aštor dohodl na rozdělení Kamagolu na dvě části :

1) Elohim - v jeho čele je El Schaddai, titulovaný jako Y-H-W-H (Jahveh, Jehowah). Se svými společníky manipulovali Hebrejce pomocí Mojžíše, kterému předali podklady pro židovské zákony (Pentateuch aj.) a vynutili si uctívání v postavení výlučných bohů (Boží synové, Elohim). V roce 160 př.n.l. umírá El Schaddai (Yahveh) a na jeho místo postupuje jeho syn Outsent.

2) Aštar - v čele je Aštor a jeho působení směřuje k ovládnutí a manipulaci národů Mesopotamie a Akkadu. Rovněž Aštor se stává uctívaným a obávaným bohem. Podrobnější data o něm zatím chybí. Jeho působnost patrně skončila jeho smrtí před přelomem věků.

Outsent reorganizuje doktrinu společenství jako Kamagol II (K-2), které je někdy nazýváno také Kondraskin či Společenství Gizeh, nebo Společenství Thule. Společenství Gizeh má základnu v podzemním areálu pod egyptskou lokalitou Gíza a svou aktivitu začalo projevovat zejména počátkem 20. století. V rámci tohoto společenství působí Outsendův bratranec Aruseak (Aštar Šeran), jehož posláním bylo získávat pro doktrinu Kamagolu II příslušníky nordické rasy (Germány), manipulovat je a přivádět pod dohled společenství Gizeh. Patrně on stál za objevem A. Hitlera a formulace ideologické podstaty nacistického hnutí, aktivní podpory III. Říše a expanzní ideje globální nadvlády nacismu. Po zhroucení III. Říše a nacistického hnutí se Aruseak odtrhl od společenství Gizeh a změnil svůj názor (podle Quetzala nastala u něj "změna srdce") a snaží se získat vliv na Zemi.. Jeho skutečné záměry a pozadí událostí nejsou dobře známé, proto je na místě opatrnost, může plnit roli trojského koně Elohim.

Nibiru


Tajemná "desátá planeta" naší sluneční soustavy, pohybující se kolem Slunce po extrémní orbitě jejíž rovina svírá s rovinou ekliptiky úhel přibližně 46o . Má mnoho jmen: Marduk, Niburu, Nibiru, Amanyam, Súrtr, Cherper, Tiamat, hvězda Baalova, Ničitel, Mazzarot, had Akomenaki aj. Doba oběhu kolem Slunce 700-800 let, jednou za 6.115 roků se dostává do těsné blízkosti Země a je příčinou gigantických kataklyzmat ( biblické potopy, zničení Atlantidy, zánik Murie, poslední ledové doby würmu atd., viz kniha "Bohové a apokalypsy"). Odhaduje se, že je 80-100 násobně větší než Země a vznikla zničením dnes neexistující planety Tir (Maldek) přibližně před 115.000 roky. Je registrována v astronomickém katalogu pod číslem "2001-KX76", NASA ji pojmenovala "planeta X" pod signaturou "1950AD", s hmotností odpovídající přibližně planetě Uran. Podle výpočtů astronomů NASA má do blízkosti Země dospět přibližně kolem roku 2.880. Podle mého odhadu to bude v roce 2.666. K poslednímu kontaktu Nimiru se Zemí došlo v roce 3.449 př.n.l. a kataklyzma se projevilo na příklad "biblickou potopou" postihující Mesopotamii a oblast Perského zálivu a k této době se vztahuje příběh rodiny Noaha a jeho archy, jejíž zbytky byly nalezeny v horní částí ledovce Araratu.

Nový světový řád (New World Order)


Snaha některých mocenských skupin o zvrácení demokratického vývoje a nastolení neofeudálního mocenského systému, pod záminkou ekonomické "globalizace" Země je v podstatě motivována snahou o získání absolutní vlády na lidstvem.. V podstatě jde o manipulaci s lidmi, kteří by se měli vzdát svobody jednání a myšlení i přirozených osobních práv ve prospěch nepočetné samozvané elity (Black Nobility), která by pak absolutně rozhodovala o jejich osudu. Za tímto záměrem zřejmě stojí skupina Bilderberger (Committee of 300),především Ilumináti podporovaní mimozemskými entitami imperialistické skupiny Sirianů. (Orion Empire).
Paa Tal tento staroegyptský pojem lze přeložit jako "počátek času" či jako "čas stvoření", nebo "čas příchodu prvních bohů".

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.news.branyvnimani.cz/?article_id=8992


Jsou to snad duchové

20. září 2010 v 16:41 Story


Stávají se mi už od dětství divné věci.Neustále se mi sama vypíná televize,nejen u mě v pokoji,ale i u mámy a na chatě dokonce i u babičky(není tam nařízen žádný časovač).Sama se mi zapíná věž a to nejlépe na co nejvíc nahlas a v noci(neni tam nařízen budík,dokonce tam kvuli tomu nemam nařízen ani čas a musím ji na noc vytahovat ze zásuvky.dokonce mi i sam vola telefon nekomu a to i kdyz nemam kredit nebo ho mam vypnuty.Někdy jsou obdobi kdy mě tyhle věci pronásleduji,jindy mám i déle klid.Příteli se to zdá taky divné,protože se mi to děje i sním.Jsou to nějací duchové duchove ?


(Jolana, 18. 9. 2010
0:01)