Říjen 2010

Bastet

13. října 2010 v 18:14 Egyptští bohové
Bastet byly bohyně radosti a ochránkyně města Pibaste. Postupně se stala ochránkyní mennoferského pohřebiště a zosobnění životadárného tepla Slunce (nazývána Oko boha Rea). Jejím hlavním symbolem se stala kočka a tato bohyně je zobrazována jako žena s kočičí hlavou.


Anup

13. října 2010 v 18:10 Egyptští bohové
Bůh mumifikace a pohřebišť Anup byl někdy nazýván Anúbisem. Byl průvodcem mrtvých do podzemní říše a přiváděl k poslednímu soudu. Účastnil se též procesu mumifikace. A stal se i ochráncem pohřebišť. Byl nemanželským synem Usira a Nebthet. Někdy se uvádí že jeho otcem byl Re. Byl zobrazován jako muž se šakalí hlavou nebo jako černý šakal. Byl uctíván po celém Egyptě, v období od staré říše po Ptolemáiské období, vzláště pak v Kase a Siovtu.
http://milcas.ic.cz/anup.jpg   http://www.rychlik.wz.cz/PIX/MUMIE/anup.jpgAmon

13. října 2010 v 18:08 Egyptští bohové
Jeden z nejvyšších bohů, později i nejvyšší. Bůh, který vznikl jako první a jehož podstatu nikdo nezná, stvořitel a Pán světa. Původně byl bohem vzduchu a později se stal ještě bohem plodnosti. Ovšem nejvíce známý je jako bůh slunce a stvořitel. Zobrazován bývá v lidské podobě s korunou na hlavě, slunečním kotoučem a dvěmi pštrosími péry. Někdy je zobrazován i jako beran nebo husa. Právě proto je amonovým posvátným zvířetem byl beran, zobrazovaný obvykle v podobě sfingy. Centrem Amonova kultu byl Karnak (Théby), kde se nachází velký chrámový komplex zasvěcený právě tomuto bohu. Nejvíce uctívaný byl v době střední a nové říše. Byl spojován se slunečním bohem Re jako Amon-Re. Jeho manželkou byla Mut a společne splodily syna Chonse.

Aton

13. října 2010 v 18:06 Egyptští bohové
Aton byl bůh slunce a Slunce samotné. Za vlády Achnatona se Aton stal jediným bohem egypta a došlo tak k zavedení monoteizmu namísto mnohobožství. Kultovním cetrem tohoto boha se stal Tell al-Amarna (Achetaton). Byl zobrazován jako sluneční kotouč. Po smrti Achnatona se egypťané vrátili zpátky ke svým všem bohům. A kult Atona zanikl.


Amset

13. října 2010 v 18:05 Egyptští bohové
Tento bůh jihu se stal ochráncem jater mumifikované osoby. Amset byl synem boha Hora. Jeho bratry jsou Buamutef, Hapi a Kibemsenef. Spolu s nimi také mumifikoval tělo Usira, svého dědy. Nejčastěji ho můžeme spatřit v podobě kanopy (nádoba do které se vkládali orgány mumifikovaného) s lidskou hlavou.Ach

13. října 2010 v 18:02 Egyptští bohové
Ach byla jakási nemateriální část v každém člověku, která vznikala při zrození a zůstávala i po smrti jedince. Ach byla zdrojem psychických a intelektuálních schopností člověka. Aby Ach mohla existovat i po smrti, muselo být tělo správně mumifikováno a za předepsaných obřadů uloženo do hrobky. Pozůstalí pak přinášeli Ach zesnulého oběti v podobě potravin a nápojů. S Ach úzce souvisí další součásti osobnosti člověka - Ba a Ka. Překládají se jako "duch" nebo "duše. Hieroglyf který se používal k zapsání ach byl pták ibis s chocholkou, někdy to však byla také figurka ve tvaru mumie.

Jan Alois Ulrich Poslední upír ve Ždáru nad Sázavou

13. října 2010 v 17:56 Záhady světa
Jan Alois Ulrich byl vrchní správce velkostatku Ždár.Lidé ho nenáviděli , protože je nestydatě okrádal.22dubna 1817 Ulrich umírá na divnou nervovou horečku.Utrpení místních nepřestalo.Ulrich se stal nemrtvím.Začal se objevovat v okolí velkostatku .Nejčastěji byl spatřen na mostě kde napadal a děsil písaře a úředníky.Úředníci nechali postavit vedle mostu lávku která se později pojmenovala Ulrichova lávka.Ulrich přestal na mostě strašit , začal strašit ve velkostatku kde rozhazoval úřední dokumenty.Situace s Ulrichem se stala vážná , úředníci nechali povolat kata až z Jihlavy.Kat i s farářem vyrazili na místní hřbitov , aby otevřeli   Ulrichovu rakev .Když ji otevřeli Ulrich vypadal jako by spal .Farář začal odříkávat jakési zaklínadlo . Ulrich otevřel oči a začal vstávat z rakve.Kat popadl sekerku a stal Ulrichovi hlavu  z hrdla vystříkla úplně čerstvá krev.Kat  nasypal do hrdla a úst mák ,potom nasypal mák do celé rakve a hlavu od těla pohřbil zvlášť. Přízrak zmizel , strašení ustalo.I když je Ulrich označován za upíra nikdy nikoho nevysál.

Poznatek : Mák se sypal do rakve, protože kolik zrnek máku tolik let nesměl Ulrich strašit.  
                  Tento příběh je podle skutečné události.

ovečky

10. října 2010 v 19:32

Dvouhlavnovka

10. října 2010 v 19:29 videa


Krysy

1. října 2010 v 18:58 videa

Coca-cola

1. října 2010 v 18:35 ObráZky

awatarky

1. října 2010 v 18:33 ObráZky

Pixelky 5

1. října 2010 v 18:26

  *sk029  *sk030  *sk031  *sk032  *sk033  *sk034  *sk035


  *me001  *me002  *me003  *me004  *me005  *me006  *me007

jsem v TV

1. října 2010 v 15:27 videa


Scary Movie závod

1. října 2010 v 15:20 videa

Scary Movie Rap

1. října 2010 v 15:18 videa

Dej mi

1. října 2010 v 15:13 videa