Bouřka

13. února 2011 v 13:29 |  ZAjímavosti
Také Vás štve bouřka? Tak si přečtěte, jak bouřka vzniká:

Bouřka je souborem elektrických, optických a akustických jevů vzniklých mezi oblaky druhu Cumulonimbus navzájem nebo mezi těmito oblaky a zemí. Bývá doprovázena dalšími meteorologickými jevy, např. nárazy větru, vydatnými přeháňkami, silnými nárazy větru apod. Tolik definice. Teorie bouřek a projevů s nimi spojenými je nesmírně obsáhlá a složitá a její stručné základy budou uvedeny v následujících řádcích.Další podrobnosti o bouřkách budou zveřejňovány v samostatných článcích. Jak vzniká bouřka? Pro vznik bouřkového oblaku, na který se bouřky vážnou, je nutné splnění několika podmínek. Jak je známo, teplota vzduchu s rostoucí výškou klesá (v případě inverze je chod obrácený) a právě rychlost tohoto poklesu teploty s výškou rozhoduje, zda bude docházet k výstupným proudům. V troposféře (nejspodnější část atmosféry, kde se odehrávají meteorologické jevy) můžou existovat tři různé rovnovážné stavy: a) vratká rovnováha b) indiferentní rovnováha c) stálá rovnováha Jestliže je v troposféře některý z posledních dvou jmenovaných stavů, nedochází k tvorbě bouřek. Jestliže je ale v troposféře vratká rovnováha neboli instabilita, k tvorbě bouřek docházet může. Jak si takovou instabilitu představit? Předpokládejme, že při zemském povrchu je teplota 30 °C a že při vzrůstu výšky klesá o 1,4 °C na každých 100 metrů. Meteorologové nazývají tento pokles teploty s výškou vertikální teplotní gradient, který bývá označován g. Dále předpokládejme, že teplota vystupujícího vzduchu klesá pomaleji, například o 1 °C (tzv. adiabatický gradient ga). V určité výšce nad zemí (dejme tomu 500 m), je teplota vystupujícího vzduchu stejná, jako teplota okolního vzduchu. Situace je znázorněna na obrázku. Co se stane v případě, že bude na hladině ve výšce 500 m udělen vystupujícímu vzduchu vnější impuls? Odpověď je jednoduchá: Začne stoupat nebo klesat. Ve výšce například 600 m je teplota okolního vzduchu 21,6 °C, kdežto teplota vystupujícího vzduchu je 22,0 °C. Vystupující vzduch je tedy teplejší. Z fundamentálních fyzikálních zákonů plyne, že teplejší vzduch se rozpíná, má tedy větší objem a stoupá vzhůru. Podobně je tomu na hladině 700 metrů, kde je rozdíl mezi okolním vzduchem a vystupujícím vzduchem ještě vyšší. Tímto rozdílem rychlosti poklesu teploty s výškou u okolního a vystupujícího vzduchu je tedy zajištěna první podmínka pro vznik bouřek - tedy vzestupné proudy. Další podmínkou je dostatečná vlhkost vzduchu. Jak už bylo zmíněno, vzduch se většinou s rostoucí výškou ochlazuje. Maximální obsah vodní páry přímo závisí na teplotě vzduchu: Maximální obsah vodní páry v chladném vzduchu je nižší než ve vzduchu teplém. Dojde-li k překročení maximálního obsahu páry, začne tato kondenzovat a vytvářet oblak. Teplota, při které dochází ke kondenzaci se nazývá rosný bod. Dosáhne-li tedy teplota vystupujícího vzduchu v určité výšce (tzv. kondenzační hladině) teploty rosného bodu, začne kondenzovat. Produktem kondenzace jsou drobné vodní kapky, které jsou na rozdíl od vodní páry viditelné.

Jakmile tedy dosáhne vystupující vzduch kondenzační hladiny, začne docházet k tvorbě oblaku. Výška, ve které se nachází kondenzační hladina je různá a závisí mimo jiné na vlhkosti vzduchu - čím je vzduch vlhčí, tím leží kondenzační hladina níž a naopak. Uvedeným procesem vznikají tzv. konvektivní oblaky, které se nazývají Cumulus - Cu (viz. první obrázek). To, že na obloze pozorujeme tyto oblaky, však ještě neznamená, že se začne vyvíjet bouřka. K tomu je nutné, aby vývoj těchto oblaků pokračoval dále do výšky. Podle různého stupně vývoje oblaků Cumulus je rozdělujeme na tři druhy - Cumulus humilis neboli oblaka bez vertikálního vývoje, Cumulus mediocris (oblaka s mírným vertikálním vývojem) a Cumulus congestus čili oblaka s velkým vertikálním vývojem. Všechna tři stadia jsou na obrázku. Teprve poslední typ (Cu congestus) už přímo předchází vývoji bouřky, ale v žádném případě to neznamená, že z toho oblaku musí bouřka nutně vzniknout. Jakmile se však pozoruje rychlý vývoj tohoto oblaku směrem do výšky, mění se tento na
bouřkový oblak, nebo Cumulonimbus.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama